Disclaimer

Disclaimer

DISCLAIMER

De VvE Brugweg besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde inhoud en informatie op deze website. De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website, alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden. VvE Brugweg is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. VvE Brugweg kan hiervoor dus ook niet aansprakelijk worden gesteld.

Gelinkte internetwebsites

Aan de gebruiker wordt mede gedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door VvE Brugweg wordt onderzocht of geanalyseerd. Zij draagt geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; VvE Brugweg aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid en behoudt zich het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Mocht u vragen hebben dan verzoeken wij u contact ons op te nemen.