Het Pand

Woningbouw Noordereiland

Het Noordereiland is ontstaan door het graven van de Koningshaven (1871-1874). Eind negentiende eeuw werd het kunstmatige eiland bebouwd volgens een stratenplan van Stieltjes, de architect van de Rotterdamsche Handelsvereeniging. Op het Burgemeester Hoffmanplein staat een monument voor Stieltjes. De westelijke en oostelijke punt werden tijdens het bombardement verwoest. De aanleg van de Willemsbrug (1981) en de spoortunnel (1993) sloegen een bres dwars door het eiland. Ten oosten van de aanlanding van de Willemsbrug is op het voormalige bedrijfsterrein van drukkerij Hofmans een woningbouwcomplex gerealiseerd. Het wijkt architectonisch sterk af van het tijdens de stadsvernieuwingsperiode gerealiseerde Koopvaardijhof aan het Antwerpse Hoofd.

Stedenbouwkundig is het complex in de vorm van een half opengewerkte hoofdletter B wel verwant. Het ontwerp van de Architectenwerkgroep Bob van Reeth uit België is geïnspireerd op de negentiende-eeuwse bebouwing van het Noordereiland. Met de zinken daken, de donkerrode baksteen en de Franse balkons vormt het complex het eerste voorbeeld van retro-architectuur in Rotterdam. In totaal 213 huur- en koopwoningen zijn gecombineerd met een buurtcentrum. Er zijn kantoor- en atelierruimtes langs het viaduct gesitueerd. Er zijn twee parkeergarages op maaiveldniveau. In het complex zijn twee afgesloten binnenplaatsen opgenomen.

Architect:  B. van Reeth (AWG)           Bouwjaar 1999-2002

Het gebouw

Het gebouw
Op de hoek Prins Hendrikkade en de Ruijterstraat is op de gevel van ons complex in 2007 een klein kunstwerk onthuld, ter herinnering aan de fabricage van de eerste gloeilamp in Nederland. Het kunstwerk betreft een plaquette, gemaakt door de Rotterdamse beeldend kunstenaar Harry Sengers  (1948-2015). Bij dit kunstwerk hoort ook een website over het leven en werk van de uitvinder Achilles De Khotinsky.
In de bijlage vindt u een link waarin u meer leest over Harry Sengers met daarin een link naar de website van De Khotinsky. Waarom dit kunstwerk en de website van belang zijn voor ons complex, kunt u op deze site lezen. De website over De Kothinsky is een onderdeel van het kunstwerk en dient bewaard te blijven. Door bezuinigingen bij Museum Rotterdam wordt deze website niet meer beheerd en dreigt te verdwijnen. Het bestuur is van mening dat deze website moet worden behouden en heeft deze website geadopteerd.
http://vvebrugweg.nl/nieuws/55