Het Pand

Woningbouw Noordereiland

Het Noordereiland is ontstaan door het graven van de Koningshaven (1871-1874). Eind negentiende eeuw werd het kunstmatige eiland bebouwd volgens een stratenplan van Stieltjes, de architect van de Rotterdamsche Handelsvereeniging. 

Op het Burgemeester Hoffmanplein staat een monument voor Stieltjes. De westelijke en oostelijke punt werden tijdens het bombardement verwoest. De aanleg van de Willemsbrug (1981) en de spoortunnel (1993) sloegen een bres dwars door het eiland. Ten oosten van de aanlanding van de Willemsbrug is op het voormalige bedrijfsterrein van drukkerij Hofmans een woningbouwcomplex gerealiseerd. Het wijkt architectonisch sterk af van het tijdens de stadsvernieuwingsperiode gerealiseerde Koopvaardijhof aan het Antwerpse Hoofd.

Stedenbouwkundig is het complex in de vorm van een half opengewerkte hoofdletter B wel verwant. Het ontwerp van de Architectenwerkgroep Bob van Reeth uit België is geïnspireerd op de negentiende-eeuwse bebouwing van het Noordereiland. Met de zinken daken, de donkerrode baksteen en de Franse balkons vormt het complex het eerste voorbeeld van retro-architectuur in Rotterdam.

In het Noorderlicht complex zijn totaal 213 huur- en koopwoningen gecombineerd met diverse kantoorruimtes en atelierruimtes. Met daarnaast een tweetal parkeergarages op maaiveldniveau en inpandig in het complex een tweetal afgesloten binnentuinen.

Architect van het Noorderlicht complex:  B. van Reeth (AWG). Bouwjaar 1999-2002

Achilles De Khotinsky

Achilles De Khotinsky
Op de hoek Prins Hendrikkade en de Ruijterstraat is op de gevel van ons complex in 2007 een klein kunstwerk onthuld, ter herinnering aan de fabricage van de eerste gloeilamp in Nederland. Het kunstwerk betreft een plaquette, gemaakt door de Rotterdamse beeldend kunstenaar Harry Sengers (1948-2015). Bij dit kunstwerk hoort ook een website over het leven en werk van de uitvinder Achilles De Khotinsky.

Waarom dit kunstwerk en de website van belang zijn voor ons complex, kunt u op https://www.khotinsky.nl lezen. De website over De Kothinsky is een onderdeel van het kunstwerk en dient bewaard te blijven. Door bezuinigingen bij Museum Rotterdam wordt deze website niet meer beheerd en dreigt te verdwijnen. Het bestuur is van mening dat deze website moet worden behouden en heeft deze website geadopteerd.

Harry Sengers en Khotinsky Noorderlichtcomplex, een plek met een geschiedenis.

In 1884 werd voor het eerst in Nederland een gloeilamp vervaardigd: in Rotterdam, op het Noordereiland, Prins Hendrikkade 35. De plaats waar het huidige Noorderlichtcomplex staat. “Mijn vader Adrianus Wolterus Sengers, geboren in 1891, vertelde mij toen ik een klein jongetje was een mooi verhaal. Over een Russische uitvinder, die in Rotterdam met een roeibootje, gevuld met accu's, vanaf het Noordereiland de rivier de Maas overstak. Om daar de huizen te verlichten met elektrische gloeilampen.” Voor Harry Sengers (1948-2015), beeldend kunstenaar te Rotterdam, is deze jeugdherinnering de aanleiding geweest historisch onderzoek te doen naar Achilles de Khotinsky (1850-1933). In 2001 heeft Harry het initiatief genomen de Khotinsky te herdenken met een kunstwerk. Dit kunstwerk bestaat uit een plaquette en de website www.khotinsky.nl Mede dankzij en in opdracht van de Stichting Centrum Beeldende Kunst Rotterdam, Afdeling Kunst & Openbare Ruimte, is dit initiatief gerealiseerd. Op zaterdag 17 november 2007 werd door Wethouder Cultuur & Participatie Orhan Kaya op het Noordereiland in Rotterdam de plaquette onthuld aan de Prins Hendrikkade, hoek De Ruyterstraat. Het historisch onderzoek dat Sengers verrichtte is vastgelegd op de website www.khotinsky.nl Wie was Harry Sengers? Harry Sengers was beeldend kunstenaar te Rotterdam en maakte fotowerken en installaties. Hij fotografeerde de sloop van de oude wijken in Rotterdam in de jaren zeventig, etalages, leegstaande fabriekshallen en stillevens. Zijn foto's vormen een studie van de geschiedenis van de werkende mens. In de Anjerstraat op het Noordereiland realiseerde Sengers in 1994 een muurschildering ter herdenking van de architect Herman van Olst. In 1979 exposeerde hij voor het eerst bij galerie Black Cat op de Mauritsweg. Er zouden nog vele exposities volgen, zowel in Nederland als in het buitenland. Werk van Harry Sengers is opgenomen in de collecties van: Museum Rotterdam, Stedelijk Museum, Amsterdam, Van Reekum Museum, Apeldoorn Gemeente Archiefdienst, Den Haag Rijksdienst Beeldende Kunst, Den Haag Instituut Collectie Nederland, Rijswijk Stedelijk Museum en Het Domein, Sittard