« Terug naar nieuws

Vervanging van de gemeenschappelijke rookgasafvoeren en sifons

Van 20 mei tot 20 juli zal Kanaalrenovatie de 1ste fase, het relinen van de gemeenschappelijke rookgasafvoeren uitvoeren. Technische info vindt U aan de andere zijde van deze brief. Dit is een langdurig, kostbaar en ingewikkeld project, wat zorgvuldige planning en discipline vraagt. Kanaalrenovatie doet een strang van gestapelde woningen per dag en als er bij een appartement geen toegang mogelijk blijkt te zijn, kan er die dag NIET gewerkt worden, kosten € 845,-

De planning is bijgevoegd en U ziet nu al op welke dag uw appartement aan de beurt is.
• Op die dag dient er de gehele dag onbelemmerd toegang te zijn tot uw appartement.
• Het is NIET mogelijk een andere dag te kiezen dan de nu geplande dag. Dit vraagt strikte discipline van alle bewoners ! Bent U dan met vakantie, denk er aan tijdig uw sleutel af te geven.
• Uw CV ketel wordt uitgezet, dus geen warm water.
• De ruimte van uw CV ketel moet worden vrij gemaakt van voorwerpen.

De toegang tot uw appartement kan gerealiseerd worden door:
• Bij voorkeur zelf de gehele dag thuis te blijven of een buurman/vrouw te vragen dit voor U te doen
• Tijdig de sleutel af te geven bij de coördinator van uw onderdeel.
• Tijdig de sleutel af te geven bij Ff Kanaalrenovatie.

Wij hopen en verwachten dat U begrijpt hoe nauw dit luistert bij 213 woningen en welke problemen en kosten er zullen zijn als er geen toegang mogelijk is bij een appartement.

Voor vragen is uw coördinator beschikbaar of per mail : taskforce.vvebrugweg@gmail.com

Alle bewoners en eigenaars zijn nu zeer ruim van te voren, uitermate zorgvuldig geïnformeerd. Het bestuur is dan ook van mening dat het gerechtvaardigd is de kosten van een niet gewerkte dag, € 845, in rekening te brengen bij de individuele eigenaar, die op de geplande dag geen toegang tot zijn/haar appartement heeft verleend.

Wij verwachten van U allen echter volledige inzet en medewerking, waarvoor bij voorbaat dank. 
Bewonersbrief project Rookgasafvoeren en planning