« Terug naar nieuws

Algemene Leden Vergadering VvE Brugweg – Noorderlicht complex

Agenda 1. Opening, mededelingen van de voorzitter (vaststellen van quorum)
2. Ingekomen stukken
3. Vaststellen van de notulen van:  ALV vergadering van 21-11-2018 (notulen bijgevoegd)
4. Bestuursverslag en jaarrekening 2018:
 Bestuursverslag (bijgevoegd samen met extra toelichting opstalverzekering)
 Jaarrekening (bijgevoegd)
 Verslag kascommissie
 Goedkeuring jaarrekening
 Vaststellen kascommissie 2019
5. Bestuur
 Decharge bestuurslid Fedde van Dam
 Voorstellen beoogde bestuursleden Wiebe Fokkema en Heleen Roozemond
6. Commissies
 Technische commissie
 Juridische commissie
 Taskforce verduurzaming
7. Vooruitblik op projecten die komende tijd worden uitgevoerd
 Rookgasafvoeren en CV’s
 Buitenschilderwerk
 Balkons reparatie
8. Zonneschermen en airco plaatsing
9. Rondvraag
10. Sluiting