« Terug naar nieuws

Parkeervergunning - Aanvulling op notulen Algemene Ledenvergadering 13 november,

Uw geschetste probleem is ons duidelijk. Ondanks dat voor de aanvraag van de parkeervergunningen bij aanwezigheid van eigen parkeervoorzieningen een volverklaring vereist is, is het begrijpelijk dat de door u geschetste situatie van het Noorderlicht complex afwijkt van situaties waarbij complexen en woningen volgens de door de gemeente gestelde parkeereis wel aan elkaar gekoppeld zijn.

Aangaande het Uitvoeringsbesluit voor toekenning van bewonersparkeervergunningen aan het Noorderlicht-complex, biedt het verstrekken van een permanente parkeervergunning geen mogelijkheden. Dit geldt ook voor de vrijstelling van de vol-verklaring. Wat de gemeente wel voor de bewoners kan doen, is het voorzien van tijdelijke parkeervergunningen zonder een volverklaring. Het vergunningensysteem zal hierop worden aangepast. Dit betekent dat u uw bewoners kunt informeren dat zij opnieuw een parkeervergunning kunnen aanvragen, maar dat dit enkel de tijdelijke parkeervergunning betreft. Omdat de tijdelijke parkeervergunning slechts één jaar geldig is, geldt wel dat deze door elke bewoner opnieuw verlengd moet worden. Bewoners ontvangen een maand voor afloop van de vergunning hierover een brief. Het automatisch jaarlijks verlengen is niet mogelijk.

Voor ons als eigenaren / bewoners / huurders van het Noorderlicht houdt dit in dat een aanvraag voor een TIJDELIJKE parkeervergunning nu mogelijk is zonder VOLverklaring.

Voor het parkeren van een eigen auto kun je een TIJDELIJKE parkeervergunning voor bewoners aanvragen. Bij de aanvraag of de verlenging van de tijdelijke parkeervergunning kies je bij ‘reden aanvraag’ de optie: ‘U wilt gebruik maken van een bijbehorende garage/parkeerterrein, maar deze is vol.’

Wanneer gevraagd wordt om bewijsstukken (volverklaring van de VVE) kun je deze stap over slaan door tweemaal te klikken op ‘Volgende stap’.

Parkeren bezoekers / Matelzorgparkeervergunning
Om bezoek de mogelijkheid te geven om tegen een gereduceerd tarief te parkeren, kun je bij de gemeente een bezoekersparkeervergunning aanvragen. Na goedkeuring van je aanvraag krijgt je per post jouw inlogcodes toegezonden. Hiermee kun je online/ app/ of door te bellen naar 14010 je bezoek (je hebt hierbij het kenteken van jouw bezoeker nodig) per eenheid van 10 minuten aanmelden. Op de website van de gemeente: https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/parkeervergunning/ lees je meer over bezoekersparkeervergunning en de regeling voor Matelzorgparkeervergunning.