« Terug naar nieuws

Aanvraag TIJDELIJKE parkeervergunning is nu mogelijk zonder VOLverklaring

Bij de aanvraag of de verlenging van uw tijdelijke parkeervergunning dient u bij “reden aanvraag” de optie: “U wilt gebruik maken van een bijbehorende garage/parkeerterrein, maar deze is vol.” aan te vinken. Als gevraagd wordt om bewijsstukken (volverklaring van de VVE) kan deze stap worden overgeslagen door tweemaal te klikken op “Volgende stap“. Naar aanleiding van correspondentie tussen de Gemeente Rotterdam en het Bestuur is besloten dat “volverklaringen vanuit de VVE” niet meer nodig is.