Nieuws

2 pagina's

Parkeervergunning - Aanvulling op notulen Algemene Ledenvergadering 13 november,

Op woensdag 27 november hebben wij, het bestuur, naar aanleiding van een brief over de implementatie van het betaal parkeren de volgende reactie vanuit de Gemeente ontvangen: 
Lees meer

Aanvraag TIJDELIJKE parkeervergunning is nu mogelijk zonder VOLverklaring

Voor het parkeren van uw eigen auto kunt u een TIJDELIJKE parkeervergunning voor bewoners aanvragen. In verband met de aanwezigheid van een parkeergarage in ons gebouw wordt er door de gemeente Rotterdam echter alleen een TIJDELIJKE parkeervergunning aan de bewoners verstrekt. Na de eerste aanvraag moet u deze vergunning ieder jaar zelf verlengen. 
Lees meer

STORINGSPROTOCOL

Dit storingsprotocol is van kracht voor allerlei storingen in en aan de gemeenschappelijke delen van ons complex. Te denken hierbij valt aan problemen met de garagedeuren, storing van de liften, storing aan centrale schuifdeuren, niet werkende buitenverlichting, etc..

Het is niet de bedoeling dat er direct contact wordt opgenomen met de betreffende leverancier van het instoring gevallen systeem!
Lees meer

VERSTOPTE AFVOER?

Wanneer afvoeren verstopt zijn, verzoeken wij je ook om contact op te nemen met Van Assen en Stoorvogel. De VvE heeft ten behoeve van alle eigenaars een collectief service contract afgesloten met Riool.NL. Deze riolering ontstoppingsdienst kent ons complex zeer goed en is op de hoogte van alle mogelijke problemen met de afvoeren. Wanneer blijkt dat de verstopping is veroorzaakt door nalatigheid dan zijn de kosten voor het opheffen van de verstopping voor eigen rekening.   

Toegang tot Twinq

De toegangslink naar Twinq is aangepast. de nieuwe teogangslink is https://portaal.twinq.nl
Lees meer

2e Algemene Leden Vergadering van de Vereniging van Eigenaars 2019

Datum: 13-11-2019 Reserve datum: 4-12-2019 (bij onvoldoende quorum in eerste vergadering)

Locatie: Prins Frederikplein 645 (Rutney Sluis), aan het plein beneden tussen de twee ingangen Aanvangstijd: 20.00 uur
Lees meer

Nieuwsbrief februari 2019

Met deze nieuwsbrief stellen wij u graag op de hoogte van een aantal uitvoeringszaken in 2019 als gevolg van enkele recente externe ontwikkelingen en genomen besluiten in de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 21 november 2018. Het bestuur verzoekt u hiervan goed kennis te nemen en waar nodig uw eigen maatregelen te treffen.
Lees meer

Schilderwerk

In opdracht van de Vereniging van Eigenaren gaan wij een start maken met het buitenschilderwerk aan uw woning. 
Overzicht fase

Vervanging van de gemeenschappelijke rookgasafvoeren en sifons

In de komende maanden zal het project vervanging van de gemeenschappelijke rookgasafvoeren en sifons worden uitgevoerd. Dit project wordt uitgevoerd in 2 fasen. De 1ste fase ( 20 mei tot 20 juli ) is het relinen van de gemeenschappelijke afvoeren, zie detailplanning. De 2de fase ( aug./september ) is het vervangen van de bijbehorende sifons. Detailplanning volgt later en is alleen van toepassing voor de woningen, waarin zich een sifon bevindt ( rood in het planning overzicht ) 
Lees meer

CV ketel's

Per abuis is het postadres van de Eilanden installatiebedrijf bij het printen weg gevallen. Onze excuses hiervoor. 
Lees meer
2 pagina's